Go back

R&D-investeringen

Meer publieke uitgaven aan R&D leiden tot hogere private uitgaven aan R&D. Dit rechtvaardigt het voortzetten van publieke investering, want die jaagt niet alleen de private R&D aan, maar ook de productiviteit en welvaart. Dit is de conclusie van de commissie onder leiding van de Maastrichtse economiehoogleraar Luc Soete, die in opdracht van de KNAW onderzoek heeft gedaan naar het verband tussen publieke en private R&D-investeringen.

De KNAW kreeg vorig jaar het verzoek van OCW-minister Van Engelshoven onderzoek te doen naar dit verband. De commissie heeft niet alleen een kwantitatieve en kwalitatieve analyse uitgevoerd, maar ook met een nieuw econometrisch model gewerkt. Vooral de modelsimulaties wijzen uit dat publieke en private R&D-uitgaven sterk samenhangen en complementair zijn, dat wil zeggen dat ze elkaar versterken en niet verdringen. De wederzijdse versterking is het grootst wanneer de publieke sector het initiatief neemt. Met andere woorden: privaat volgt publiek.

De commissie heeft ook becijferd dat in 2016 het bedrijfsleven, na correctie voor de fiscale steun, 45 procent van de R&D-uitgaven in Nederland voor zijn rekening nam, de overheid 40 procent, de EU en buitenlandse bedrijven 13 procent en non-profit fondsen 2,5 procent.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.