Go back

Kamer gelooft niet in generieke steun

De Tweede Kamer vindt dat de regering vast moet houden aan haar doelstelling om met de R&D-uitgaven uit te komen op 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2020. Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK heeft de Kamer toegezegd dat ze zal nagaan hoe het topsectorenbeleid en de diverse financieringsinstrumenten hieraan kunnen bijdragen.

In 2016 maakten de gezamenlijke R&D-uitgaven van overheid en bedrijfsleven nog slechts 2,03 procent van het bbp uit en moest er 5,5 miljard euro van overheid, bedrijven en financiers bij komen, zo heeft het Rathenau Instituut pas uitgerekend. De overheidsbijdrage lijkt in Europees perspectief gezien redelijk aan de maat. Het schort vooral aan de bijdrage van het bedrijfsleven, die nauwelijks lijkt te groeien.

“Ik heb er een hard hoofd in dat we die 2,5 procent halen, maar de ambitie blijft”, liet staatssecretaris Keijzer zich ontvallen tijdens het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Veel Kamerleden vinden dit weinig ambitieus klinken en roepen haar op actief te zoeken naar mogelijkheden bedrijven te stimuleren meer aan R&D uit te geven. Ze wijzen erop, dat de overheidssteun voor de R&D van bedrijven voor 88 procent bestaat uit generieke steun in de vorm van fiscale aftrek via de WBSO en Innovatiebox.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.