Go back

Aan ambities geen tekort bij NWO

Een nationale strategie ontwikkelen die de waaier aan agenda’s van departementen, topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda met elkaar verbindt, en versnippering van denkkracht voorkomt. En meer inzetten op risicovol onderzoek en team science. Plus het Mattheüs-effect aanpakken.

Dat zijn enkele van de vele ambities die NWO formuleert in haar strategie 2019 – 2022, getiteld ‘Verbinden van wetenschap en samenleving’. De strategienota barst van de nieuwe plannen, variërend van het financieren van promoties bij een maatschappelijke organisatie (societal doctorates), onderzoek doen met burgers (citizen science), introductie van een proof of concept-subsidie tot aan een nieuw fonds voor samenwerking met ontwikkelingslanden en opkomende landen (Merian Fund). Over de uitvoering van al die plannen blijft de strategienota echter nog vaag.

Coherent is de visie nog niet, maar de nieuwe strategienota van NWO – de eerste van het nieuwe bestuur van de stevig gereorganiseerde onderzoeksfinancier – straalt prettig veel ambitie uit, stelt de Eindhovense onderzoeker Daniël Lakens, die zich eerder in de NRC kritisch uitsprak over de grote nadruk van NWO op excellentie en over de enorme aanvraagdruk.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.