Go back

Doctores vliegen uit

Slechts 30 procent van de gepromoveerden in Nederland krijgt na de promotie een baan aan een universiteit of universitair medisch centrum. De rest van hen vindt werk in de publieke of private sector. Van werkloosheid onder gepromoveerden is praktisch geen sprake.

Dit blijkt uit het onderzoek van het Rathenau Instituut naar de loopbaan van gepromoveerden tussen 1991 en 2016, waarvan de resultaten zijn verschenen in het rapport ‘De zin van promoveren’. Het Rathenau Instituut komt tot dit inzicht na analyse van een dataset van het CBS, die deze heeft samengesteld op verzoek van de OESO die hiermee een internationale vergelijking wil maken.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal gepromoveerden aan de Nederlandse universiteiten in 2016, met 5000 gepromoveerden, 2,5 keer zo groot was als in 1991. Er zijn duidelijke verschillen in het gemiddelde jaarinkomen dat die gepromoveerden gingen verdienen. Uit cijfers van 2014 blijkt dat er zo’n 50.000 euro verschil zit tussen het gemiddelde jaarinkomen van gepromoveerden in de gezondheidssector en dat van gepromoveerden in de taal- en cultuursector. De laatsten blijven steken op 61.000 euro. Bij de overige wetenschapsvelden (natuur, techniek, landbouw, en gedrag & maatschappij) liggen de jaarinkomens tussen de 82.000 en 89.000 euro.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.