Go back

In stad en regio weten mensen elkaar te vinden

“Als je de maatschappelijke uitdagingen wilt aangaan, dan heb je nieuwe werkvormen nodig om wetenschap en innovatie te organiseren en te stimuleren. Steden en regio’s zijn hiervoor bij uitstek geschikt, omdat de mensen elkaar daar veel beter weten te vinden.”

Dat zegt Jasper Deuten, themacoördinator innovatie bij het Rathenau Instituut, naar aanleiding van de onlangs uitgekomen analyse van het instituut van de regionale innovatie. “Een clubje enthousiastelingen breng je makkelijk op lokaal niveau en op kleine schaal bij elkaar. Daar zijn alle problemen ook duidelijk zichtbaar en is het bovendien veel makkelijker om een experiment te organiseren. Overheden moeten dit dan ook faciliteren en bij tijd en wijlen toestaan dat men zich voor een experiment in een soort zone werkt waar men vrijstellingen krijgt voor bepaalde vergunningen of bouwvoorschriften. Anders ben je de innovatie alleen maar aan het belemmeren. De technologie is vaak niet het grootste probleem. De vraag is meer: hoe krijg je het voor elkaar dat een innovatie in die omgeving werkt.”

Deuten geeft als voorbeeld een boer die energie wilde produceren. Volgens de wet werd hij daardoor ineens energieleverancier en moest hij aan allerlei regels voldoen. “Juist hier zijn experimenten voor nodig. Al doende loop je vanzelf tegen dit soort dingen aan. Het kan ook gaan om sociale weerstand. In steden komen deze problemen allemaal samen.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.