Go back

VSL heeft net genoeg kritische massa

“De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben we kunnen opvangen. Het bedrijf is gezond en draait goed. Maar we blijven onder druk staan, omdat we onvoldoende kunnen investeren in activiteiten waarmee we ons geld in de toekomst moeten verdienen.” Dat zegt Vincent Fokkema, die sinds vorig jaar directeur is van het nationaal metrologisch instituut, waar hij eerder al diverse functies had.

VSL, een publieke kennisorganisatie (PKO), was tot voor kort één van de TNO Bedrijven en is nu onderdeel van het private bedrijf First Dutch Innovations, waarin TNO een minderheidsbelang van 45 procent heeft. Nog steeds heeft VSL de wettelijke taak om meetstandaarden te ontwikkelen en te beheren. Daarnaast biedt het bedrijf kalibratiediensten aan universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven aan. Van de inkomsten komt 55 procent van de nationale overheid en 45 procent van derden. Aangezien het bedrijf in private handen is, moet het ook renderen, hoewel daar afspraken over zijn gemaakt. Zo mag het moederbedrijf VSL niet verkopen aan een buitenlandse partij.

In de periode 2016-2018 neemt de jaarlijkse bijdrage van het ministerie van EZK aan VSL in totaal met ongeveer 10 procent af. “Dat lijkt weinig, maar is wel veel. We hebben namelijk te maken met hoge vaste lasten, omdat we alle opstellingen, waarmee we controleren of de meetresultaten van bedrijven, laboratoria en instellingen voldoen aan de internationale standaarden, op orde moeten hebben en beschikbaar moeten houden. Daarom zijn we gedwongen te bezuinigen op het ontwikkelen van nieuwe standaarden. Intussen hebben we initiatieven genomen om onze marktomzet te vergroten, maar dat levert niet genoeg op om de bezuinigingen te compenseren”, verklaart Fokkema.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.