Go back

Cardiovasculaire ambities

De Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) ontvouwde bij haar lancering onlangs het plan om in de komende tien jaar de ziektelast door hart- en vaatziekten in Nederland met een kwart te verminderen. Voor onderzoek, valorisatie en implementatie wil de alliantie 1 miljard euro bij elkaar brengen, deels uit eigen geledingen en deels vanuit het bedrijfsleven.

De basis voor de DCVA, een samenwerkingsverband van twaalf organisaties actief op gebied van hart- en vaatziekten, is een aantal jaren geleden gelegd, vertelt Wiek van Gilst. Hij is één van de kwartiermakers van de alliantie, hoogleraar cardiovasculaire en klinische farmacologie aan het UMC Groningen en wetenschappelijk adviseur van de Hartstichting. “In 2011 heeft de Hartstichting, na afstemming met de NFU, ZonMw en KNAW, haar subsidiebeleid veranderd. Geen kleine bedragen aan individuele onderzoekers meer, maar grotere bedragen tot 5 miljoen aan onderzoekers van verschillende universiteiten die samenwerkten.”

In 2014 bleek het nieuwe systeem te werken. “Er ontstonden allerlei nieuwe samenwerkingen, alleen de subsidies liepen af. Het werd tijd voor een strategie om florerend onderzoeksgroepen te continueren. Bovendien wilden we het initiatief opschalen door er partijen bij te betrekken, waaronder financiers zoals ZonMw, NWO, de Hartstichting en Health Holland, patiëntenorganisaties, belangenverenigingen en zorgverleners”, zegt Van Gilst.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.