Go back

Innovatiespotter vindt vernieuwende bedrijven

“We hebben de Innovatiespotter ontwikkeld om cruciale kennis bij innovatieve bedrijven in kaart te brengen, in eerste instantie als onderdeel van Gerbens promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen” vertelt directeur Gea Vellinga met onderzoeker Gerben Blaauw aan haar zijde.

Beiden werken bij het bedrijf Innovatiespotter. “We voerden projecten uit in Groningen en elders, maar vonden steeds dezelfde verouderde lijstjes met innovatieve bedrijven. Er was geen goed overzicht. Daarom hebben we dat als spin-off van de universiteit zelf op de markt gebracht.”

Vellinga en Blaauw lanceerden in 2010 een prototype van de Innovatiespotter. Sinds 2015 is het op de markt. Inmiddels werken er tien mensen bij het bedrijf. Als onlinedienst verzamelt Innovatiespotter data van het internet. Vellinga: “We analyseren deze informatie met machine learning aangevuld met handwerk. We clusteren de bedrijven op basis van hun technologie en producten.” Dat is anders dan bij het CBS, waar elk bedrijf onder slechts één rigide SBI-code valt, die is vastgelegd bij inschrijving in het handelsregister. Zo staat Shell geregistreerd als energiebedrijf, terwijl windenergiebedrijven onder de hightechsector vallen en dus niet zo snel met energie in verband kunnen worden gebracht. Dat heeft een reden: de SBI-code is gevalideerd en internationaal gestandaardiseerd om sectoren macro-economisch en wereldwijd te kunnen vergelijken. “Maar als je meer labels geeft aan een bedrijf dat actief is in meerdere sectoren, krijg je wel betere statistieken”, vindt Gerben Blaauw.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.