Go back

Minder competitie, meer vertrouwen

De universiteiten vragen het kabinet om op korte termijn 100 miljoen euro over te hevelen van de tweede naar de eerste geldstroom. Dat levert meer geld op voor onderzoek, omdat er minder geld weglekt via overhead. Daarnaast willen ze dat NWO een kostendekkend tarief gaat betalen, omdat matching van NWO-geld hun ruimte voor vrij onderzoek uitholt. “Er is een nieuwe balans nodig tussen vertrouwen en competitie”, stelt de VSNU in zijn knelpuntenanalyse.

De voorgestelde maatregelen zijn voor de overheid budgettair neutraal en kunnen al op korte termijn doorgevoerd worden. Geld weghalen bij NWO leidt tot minder rompslomp met subsidieaanvragen en vermindert zo de werkdruk op de universiteiten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor vaste contracten, waardoor minder talent verloren gaat. Ook dat kan helpen de werkdruk te verminderen.

Hoe hard dat nodig is vertelt geschiedenishoogleraar Maarten Prak die voor het VSNU-rapport geïnterviewd is: “Tot voor kort vond ik de werkdruk een acceptabele prijs voor de prachtige baan die we hebben. Maar nu heb ik te maken met huilende collega’s die het niet meer zien zitten. Mensen melden zich ziek. Dat heeft een domino-effect op de werkdruk van andere docenten.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.