Go back

R&D in OESO-landen flink gestegen

Na de financiële crisis in 2008 zijn de R&D-uitgaven van de 36 OESO-landen gemiddeld genomen gestaag toegenomen. Het bedrijfsleven besteedde in 2008 zo’n 600 miljard dollar aan R&D, 50 procent meer dan in 2000. Daarna vielen de uitgaven enigszins terug, maar stegen weer vanaf medio 2009 tot bijna 800 miljard dollar in 2016, een verdubbeling ten opzichte van 2000.

Dit meldt Nature News. De publieke R&D-uitgaven namen in de periode 2000-2008 ook met zo’n 50 procent toe en stegen tot 2010 nog door, mogelijk in een poging de R&D intact te houden ten behoeve van toekomstige economische groei. Daarna namen overheidsuitgaven tot 2015 mondjesmaat toe.

Tussen de landen zijn er grote verschillen. Zo zijn de publieke R&D-uitgaven in Duitsland sinds 2008 met 46 procent gestegen tot 34 miljard dollar in 2016. Ook in de Oost-Europese landen zijn de uitgaven gestaag gestegen, wat vooral te danken is aan de Europese structuurfondsen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.