Go back

Topsectoren worden alweer ingeruild voor missies

Het kabinet steekt het topsectorenbeleid in een nieuw jasje. Aanhakend bij vier maatschappelijke thema’s stelt het kabinet uiterlijk in 2019 een aantal missies vast, die richting moeten geven aan innovatie die goed is voor de samenleving en economie. Om die innovatie te versnellen komen er voor een aantal sleuteltechnologieën meerjarige onderzoeksprogramma’s.

Niet langer zullen sectoren, maar maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën het uitgangspunt zijn voor publiek-private kennis- en innovatieagenda’s, die de topteams opstellen. Vier maatschappelijke thema’s staan centraal: (1) landbouw, water & voedsel, (2) gezondheid & zorg, (3) energietransitie & duurzaamheid en (4) veiligheid. Om aan de innovatie binnen die thema’s richting te geven zullen de betrokken departementen missies kiezen, die ze vervolgens zullen formuleren in samenspraak met de topteams, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en maatschappelijke partijen. “Op die manier maken we de kennisvraag expliciet en bevorderen we de samenwerking om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en economische kansen beter te benutten”, zo schrijven minister Eric Wiebes en staatsecretaris Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is aan de departementen om missies te kiezen en aan de topteams om die uit te werken in kennis- en innovatieagenda’s, zo valt uit de brief op te maken. De topteams bepalen ook de inzet op het gebied van human capital en internationalisering. Aangezien de topsectoren aan meerdere thema’s en missies zullen bijdragen, zal er ook sectoroverstijgende samenwerking tot stand komen. Door openheid bij het opstellen van de agenda’s te betrachten, zal het voor MKB, start-ups en scale-ups gemakkelijker zijn om aan te haken.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.