Go back

ICT in de topsectoren

Hoe kun je Topsectoren helpen hun ict-behoeften scherp te krijgen, en welke stappen moeten ze zetten om hun ambities te verwezenlijken? Om antwoord te geven op die vragen hebben TNO en branchevereniging ICT~Office de zogenoemde Innovatie~Accelerator ontwikkeld. “Die geeft aan hoe ICT de innovatieve plannen van deze sector kan versterken én versnellen”, vertelt Dirk van Roode van ICT~office. Geschatte kosten: 25.000 euro per topsector. Die versneller maakt deel uit van de roadmap die zich richt op ICT-onderwerpen die voor topsectoren interessant zijn. “Tien tot veertig procent van hun nieuwe onderzoeksplannen en activiteiten is al gericht op ICT”, stelt Van Roode. In de topsector Health is dat bijvoorbeeld om thuisverzorging van patiënten beter mogelijk te maken via intensieve communicatie met het ziekenhuis. Bij de topsector Energie gaat het bijvoorbeeld om ICT die nodig is om op grote schaal onzekere, gedecentraliseerde en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.

De roadmap identificeert de volgende vier sectoroverstijgende thema’s: ICT om op te vertrouwen, ICT-systemen voor monitoring en controle, ICT voor een verbonden wereld en ‘data, data, data’, een thema dat zich richt op het opslaan, verwerken en interpreteren van grote hoeveelheden gegevens. Tot slot is er aandacht voor toegevoegde waarde van informatie.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.