Go back

Overigens moet er een miljard euro bij

Hans Chang (KNAW)

“Van de achterban krijgen we regelmatig het verwijt dat we te constructief meewerken”, stelt Hans Chang, president van de KNAW, “maar gezien de politieke realiteit en het belang voor Nederland moet je natuurlijk gewoon meedoen.”

Af en toe voelt hij zich als de Romeinse senator Cato de Oudere, die elke toespraak afsloot met de zinsnede dat naar zijn bescheiden mening dat Carthago verwoest moet worden (‘…ceterum censeo Carthaginem esse delendam’). Ook Chang blijft herhalen dat volgens de KNAW Nederland pas een volwaardige kenniseconomie kan worden als er structureel een miljard euro per jaar extra wordt uitgetrokken voor fundamenteel onderzoek. “We blijven ons daarvoor inzetten, maar tegelijk moeten we reëel zijn en vaststellen dat dat geld er niet is en voorlopig ook niet zal komen.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.