Go back

Je moet de peer pressure zelf organiseren

Kees Schuyt (LOWI)

“In de media en elders ging de aandacht vooral uit naar fraude in de wetenschap. Dat is begrijpelijk, gezien de recente fraudegevallen, maar het hoofddoel van ons rapport is het verbeteren van de kwaliteit van het onderzoek.”

Aldus Kees Schuyt, voorzitter van de commissie ‘Onderzoeksgegevens in de Wetenschap’ van de KNAW. Het rapport ‘Zorgvuldig en integer omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens’ verscheen eind september. Schuyt, die ook voorzitter is van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI): “Van deze commissie heb ik geleerd dat het verbeteren van het omgaan met onderzoeksgegevens belangrijker is dan dat we ons blindstaren op enkele spectaculaire fraudegevallen.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.