Go back

ESTEC blijft

Het ruimtevaartcentrum ESTEC blijft voorlopig in Noordwijk. Oud-minister van EL&I, Verhagen, heeft op de valreep nog een gesprek gevoerd met directeur-generaal Dordain van Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Dordain heeft Nederland de verzekering gegeven dat ESA het activiteitenniveau op ESTEC in de komende jaren zal handhaven. Verhagen was deze zomer nog vast besloten om flink en structureel op het ruimteonderzoek te bezuinigen. Dankzij de krachtige lobby van de topsector HTSM en de burgemeesters van Noordwijk en Leiden is het zover niet gekomen (zie gerelateerd artikel). De sector beschouwt ESTEC als een kip met gouden eieren.

Eind oktober kwam Verhagen met eenmalig extra bedrag van 68 miljoen euro uit de hoge hoed, als reactie op een aangenomen motie van de Kamerleden Koolmees en Van Hijum. Het bedrag is bedoeld om in te zetten tijdens de komende ESA Ministersconferentie en ter versterking van de Nederlandse ruimtevaartambities (zie gerelateerd artikel). De nieuwe man op het departement, Henk Kamp, kan daarom volgende week met opgeheven hoofd naar Napels waar de ministersconferentie plaatsvindt.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.