Go back

De topsectoren zijn een warm bad

Eppo Bruins (STW)

“Dankzij het topsectorenbeleid realiseren onderzoekers zich nu dat de industrie een interessante kennispartner is, die vragen stelt die relevant zijn voor de wetenschap. Bij STW zijn we daar altijd al vanuit gegaan. Het huidige innovatiebeleid voelt voor ons dan ook als een warm bad.”

Dat zegt Eppo Bruins, directeur van de Technologiestichting STW. Zelf was Bruins intensief betrokken bij het Innovatiecontract en de Human Capital Agenda van het topteam High Tech Systemen & Materialen, die op 16 januari openbaar zijn geworden (zie ON292). In dat kader heeft hij veel tijd en energie gestoken in het erbij betrekken van het veld. “De opgave die we ons hadden gesteld is dat we vooraanstaande wetenschappers bij de topsector moesten betrekken. Enerzijds om te toetsen of de inhoud van de vijftien roadmaps, die we hadden opgesteld, aan de maat was. Anderzijds om een brede blik te krijgen op kansrijke thema’s. Een topsector leunt namelijk niet alleen op een sterke industrie, maar ook op wetenschappelijke excellentie. Achteraf kan ik zeggen dat het goed gelukt is om de topwetenschappers erbij te betrekken.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.