Go back

Hoeveel TKI’s?

Minister Verhagen ging onlangs in de Tweede Kamer in op de vraag die ook in de vorige editie van ON aan de orde kwam: waarom niet één TKI per topsector?

De TKI’s zijn volgens Verhagen juist bedoeld om het kennislandschap te versimpelen, want er zijn in het verleden veel meer pps-constructies geweest. Ze zijn niet bedoeld om extra bureaucratie te creëren, maar om ervoor te zorgen dat kennisinstellingen en bedrijfsleven zich concentreren rond een TKI. Het ministerie maakt gebruik van bestaande organisaties en verbanden en er komen geen extra institutionele lagen, maar het is aan de topteams om er zelf invulling aan te geven, aldus Verhagen. Eén TKI per topsector heeft ook de voorkeur van de minister, maar hij gaat het niet opleggen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.