Go back

Topsectoren kannibaliseren wetenschap

Robbert Dijkgraaf

“Innovatiebeleid is heel belangrijk, maar als je er geen geld voor uittrekt gaat het ten koste van het wetenschappelijk onderzoek. Het innovatiebeleid kannibaliseert het wetenschapsbeleid en daar is geen van beide bij gebaat.”

Robbert Dijkgraaf, een maand geleden afgetreden als president van de KNAW om directeur te worden van het Institute for Advanced Study in Princeton, is ongewoon scherp als hij zijn bezwaren tegen het beleid van deze regering uiteenzet. “We hebben een prachtige, goed onderhouden auto, waar de rest van de wereld jaloers op is – de Nederlandse wetenschap. Hij heeft alleen wat weinig benzine. Daarnaast staat een krakkemikkig, slecht onderhouden auto, die met duct tape bij elkaar wordt gehouden. Je zou wel gek zijn om de krakkemikkige auto te repareren door goede onderdelen uit de mooie auto te slopen, maar dat is precies wat er nu gebeurt met het topsectorenbeleid: het wetenschapsbeleid wordt opgeofferd aan het innovatiebeleid.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.