Go back

Wientjes

VNO-NCW voorman Bernard Wientjes maakt het wel heel erg bont. Bij de formatie van het kabinet Rutte I heeft hij zich bijzonder ingespannen voor een sterkere positie van het ministerie van economische zaken. Op voorspraak van Wientjes en de zijnen kwam er een ministerie voor Economie, Landbouw en Innovatie, dat binnen het kabinet de ruimte kreeg om de sleutelgebieden te ontwikkelen tot topsectoren. Tegelijk wist minister Verhagen te bewerkstelligen dat het budget voor wetenschappelijk onderzoek werd herkaveld, waarbij het onderzoek zich diende te richten naar de wensen van de industrie.

Dit alles zonder dat extra budget voor het fundamentele onderzoek. Wat de minister voortdurend presenteerde als ‘investeringen in het wetenschappelijk onderzoek’ was niet meer dan een sigaar uit eigen doos. De universiteiten zitten weliswaar nog in de ‘driver seat’ en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek, maar de bedrijven geven de richting van het onderzoek aan.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.