Go back

Kamp onder vuur

Minister Kamp van EZ vervalt nu al in dezelfde fout als zijn voorganger Verhagen. Hij stelt de zaken veel rooskleuriger dan ze zijn. Verhagen presenteerde onderzoekend Nederland keer op keer een sigaar uit eigen doos, door de verschuivingen, van de budgetten van NWO, TNO et cetera, naar de topsectoren voor te doen als nieuwe investeringen, ja als nieuw geld. Kamp rekent nu voor dat er in 2016 700 miljoen euro structureel extra beschikbaar is voor publiek onderzoek. Hij schrijft er niet bij dat het kabinet de steun voor private investeringen in onderzoek en ontwikkeling per saldo opnieuw terugschroeft, met 110 miljoen euro (zie pagina 3). Het komt hem meteen al op forse kritiek van de AWT te staan. De raad vindt het om twee redenen ‘uiterst ongelukkig’. In een briefadvies aan het kabinet schrijft de raad deze week: “Ten eerste, uitgaven aan kennisontwikkeling en innovatie zijn investeringen waaraan wij nu en in de toekomst ons economisch potentieel ontlenen. Wanneer bezuinigen noodzakelijk is, verdienen investeringen anders behandeld te worden dan consumptieve uitgaven. Ten tweede, het is van groot belang dat de overheid zich een betrouwbare partner toont die de afspraken nakomt en de plannen uitvoert waaraan de afgelopen twee jaar is gewerkt en die met het oog op de lange termijn zijn gemaakt. Met deze bezuinigingen loopt u het risico dat bedrijven ook terugkomen op toezeggingen om meer in R&D te investeren in Nederland.“

Binnen het topsectorenbeleid heeft het bedrijfsleven niet alleen het stuur in handen, aldus de raad, maar ook de voet op het gaspedaal. Het heeft naast ruime belastingfaciliteiten een aanzienlijke zeggenschap over plannen en middelen gekregen, in de verwachting dat het de private innovatie-inspanningen zal opvoeren. Dit is de stilzwijgende overeenkomst die onder het topsectorenbeleid ligt.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.