Go back

Het TTI-succes wordt de nek omgedraaid

Jan Maat & Kees de Gooijer (TIFN)

“Mijn grote vrees is dat de TTI’s als succesvolle PPS-en langzaam de nek wordt omgedraaid in de nieuwe constellatie”, zegt Jan Maat, directeur van het TI Food and Nutrition. Kees de Gooijer, directeur van onder meer het TKI Agri & Food: “In de loop der jaren hebben Topinstituten als TIFN het kunstje geleerd om bedrijven actief te betrekken bij fundamenteel strategisch onderzoek. We moeten oppassen dat we het kind niet met het badwater weggooien.”

TIFN kan voor de periode van 2011 tot 2014 – met een uitloop naar 2016 – beschikken over ruim 110 miljoen euro, waarvan 40 miljoen uit de pot met aardgasbaten (FES-gelden, ronde 2009). Bedrijven dragen 35 miljoen bij, waarvan 98 procent in cash. De zes deelnemende kennisinstituten dragen eveneens 35 miljoen bij, maar dan vooral in kind.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.