Go back

EZ droomt

Bertholt Leeftink, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van EZ, riep onlangs op een bijeenkomst bij FOM zonder blikken of blozen dat Nederland het beter doet dan Duitsland als het gaat om de investeringen in R&D. De zelfgenoegzaamheid over het Nederlandse kennis- en innovatiebeleid is ingezet onder de vorige minister van EZ, Verhagen, die met droge ogen beweerde dat Nederland 1, 5 miljard euro ging investeren in R&D. Hij vergat erbij te vertellen dat het ging om een herverdeling van bestaande middelen, “een sigaar uit eigen doos”, om met NWO-voorzitter Jos Engelen te spreken.

Leeftink zet die lijn door en gaat daarbij gemakshalve voorbij aan een recente studie van de AWT naar de situatie in Duitsland (zie gerelateerd artikel). Leeftink heeft kennelijk de bijlagen niet gelezen, want de tabel in bijlage 3 laat duidelijk zien hoe het zit. Duitsland stevent af op de Lissabon-doelstelling om 3 procent van het Bruto Binnenlands Product te investeren in R&D. Er zit een stijgende lijn in de uitgaven. Nederland zit in een dalende lijn en komt dicht in de buurt van de 1,75 procent van het BBP. Er is een enorm verschil tussen beide landen in de waardering van R&D als drijvende kracht van de economie.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.