Go back

Onderdak bij TNO

TNO had een mooie strategische manoeuvre in petto: de organisatie wil de Technologische Topinstituten (TTI’s) onderdak en continuïteit bieden, mits de deelnemende bedrijven hun contracten onder de TNO paraplu willen voorzetten (zie gerelateerd artikel).

TNO wil hiermee twee vliegen in een klap slaan: de TTI’s de lange-termijngarantie geven, die er voor de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) vooralsnog niet is, en tegelijk het toegepaste onderzoek voor de topsectoren naar zich toe trekken. Immers, de topsectoren, behalve HTSM, hebben zich beklaagd over de achtergestelde positie van het toegepaste onderzoek. Ze zijn bang dat, nu NWO het voor het zeggen heeft, wetenschappelijke excellentie prioriteit krijgt. Daarmee dreigt toegepast onderzoek het kind van de rekening te worden, terwijl de door de sectoren beoogde innovatie hier juist van afhangt.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.