Go back

Van je concurrenten leer je het meest

Uri Rosenthal (AWT)

“Op het gebied van kennisverwerving en -benutting is de internationale concurrentie moordend, zeker ook van niet-Westerse landen. We moeten op het scherpst van de snede opereren als we overeind willen blijven.”

Niet verwonderlijk voor een oud-minister van buitenlandse zaken, legt Uri Rosenthal, de nieuwe voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, de nadruk op de internationale aspecten van onderzoek en innovatie. “We kunnen daar wel allerlei pessimistische verhalen over ophangen, maar daar schieten we niets mee op. Je kunt beter je oren en ogen goed openhouden en kijken wat je andere landen te bieden hebt en wat je van hen kunt leren als het gaat om onderzoek en innovatiebeleid.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.