Go back

Onbekend maakt Rathenau onbemind

Het is een beetje sneu voor het Rathenau instituut. Het krijgt een prima beoordeling van de evaluatiecommissie, die werd geleid door Annemarie Jorritsma. Volgens die commissie slaagt het instituut in zijn missie om de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie te stimuleren. Maar het doet onvoldoende om de verscheidene doelgroepen te bereiken. De commissie: “De heterogene groep belanghebbenden en de veelheid aan taken die uit deze missie voortvloeien, geven het instituut een hybride karakter. Dit karakter maakt het voor buitenstaanders moeilijk zich een beeld te vormen van het imago, de doelstellingen en activiteiten van het Rathenau Instituut.” De commissie ziet als voornaamste doelgroep het parlement, gevolgd door de maatschappij, de kennisinfrastructuur en de departementen.

Met het verschaffen van goed onderbouwde informatie over politiek gevoelige onderwerpen legt het instituut, volgens de commissie, een basis waarop politieke partijen hun positie kunnen bepalen. Maar dit nuttige werk is nauwelijks bekend in de Kamer. De commissie toont daar begrip voor, gezien de hoeveelheid informatie die Kamerleden moeten verstouwen en de vele wisselingen in het parlement, maar dat is wat al te gemakkelijk. Als je als instituut niet in staat bent om je primaire doelgroep te bereiken schort er iets aan de communicatieprioriteiten.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.