Go back

Plannen zeggen meer dan een norm

Jos Engelen (NWO)

“Je kunt wel iedere keer hoofdschuddend vaststellen dat we weer de norm van 2,5 procent van het BBP niet halen, maar ik denk dat de nieuwe NWO-strategie een veel sterker argument is voor meer geld.” Dat is de overtuiging van Jos Engelen, voorzitter van het algemeen bestuur van NWO.

“De pleidooien voor een ruimhartiger financiering van het wetenschappelijk onderzoek steunen we en houden we zelf ook, maar daar kan en moet het niet bij blijven. Het onderliggende doel van onze strategienota is te laten zien hoe belangrijk onderzoek is. We zeggen het misschien niet met zoveel woorden, maar concrete plannen overtuigen veel meer dan het verwijzen naar een internationale norm.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.