Go back

Gebrek aan geld is het grote probleem

Margrethe Jonkman (FrieslandCampina)

Nederland mag zich meer bewust zijn van de waarde van zijn kennisinfrastructuur, vindt Margrethe Jonkman, sinds oktober 2014 directeur R&D bij FrieslandCampina. ‘Wij kijken wereldwijd met wie we samen kunnen werken en we komen vaak in Nederland uit. Voor een deel omdat het onze thuisbasis is – dat schept verplichtingen – maar ook omdat Nederland beschikt over een hele goede kennisinfrastructuur. Daar mogen we best trots op zijn.’

Jonkman studeerde levensmiddelentechnologie in Wageningen en promoveerde daar ook, op een zeer Wagenings onderwerp: het gedrag van melkeiwitten in consumptie-ijs. Op het oog heel toegepast onderzoek, maar er kwamen heel fundamentele vragen aan de orde. Jonkman: “In consumptie-ijs zitten eiwitten niet netjes in een oplossing van keukenzout, maar staan ze onder invloed van allerlei factoren; lage temperatuur, hoge suikerconcentratie, et cetera.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.