Go back

De brug tussen wetenschap en politiek

In het afgelopen jaar is het Rathenau Instituut erin geslaagd het contact met de politiek te versterken. “Hierdoor zijn we nog beter in staat onze taak te vervullen: politici en publiek informeren over nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, waardoor zij die beter kunnen beoordelen”, zegt Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut.

“Over het algemeen weten de mensen niet wat ze kunnen verwachten van nieuwe technologie. De politici weten dat evenmin. Politici hoeven echter niet zelf op onderzoek uit te gaan, dat doen wij voor hen. Wij geven aan welke keuzes er zijn”, licht Peters toe. “Onze taak is ook om de brug te slaan tussen wetenschap en politiek. We laten politici ook weten wat belangrijk is, waarna zij uiteindelijk hun politieke keuzes kunnen maken.”

Twee jaar geleden haalde het Rathenau Instituut oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet binnen als bestuursvoorzitter. Heeft zij voor een beter contact gezorgd? Peters: “Zij heeft natuurlijk veel politieke ervaring en attendeert ons op de behoefte van de politiek, maar zij is ook om haar bestuurlijke kwaliteiten tot voorzitter benoemd. En langs andere weg hebben wij ook de contacten met de Eerste en Tweede Kamer weten te verbeteren.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.