Go back

Beleid kun je niet feilloos onderbouwen

Barend van der Meulen (Rathenau Instituut)

“Als je zoekt naar een wetenschapsbeleid dat gebaseerd is op feilloze kennis van wat wel en wat niet werkt, dan kun je het schudden. Je miskent dan de dynamiek van het beleid en van de evidence waarop dit gebaseerd is”, zegt Barend van der Meulen hoofd onderzoek van het Rathenau Instituut, refererend aan de oratie die hij eind maart uitsprak bij zijn aantreden als bijzonder hoogleraar Evidence for science policy aan de Universiteit Leiden.

“Zodra er nieuw beleid is, spelen onderzoekers hierop in, waardoor het object van het beleid verandert”, licht Van der Meulen toe. “Vanaf de jaren negentig is bijvoorbeeld het systeem van evaluatie en beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek ingevoerd, dat de minister van OCW en universiteitsbestuurders meer inzicht geeft in de kwaliteit van onderzoek. Hierdoor is de wetenschapspraktijk veranderd. Er zijn nu specifieke criteria en procedures om te bepalen wat kwaliteit is. Later hebben we dat ook gezien bij begrippen als talent en excellentie.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.