Go back

Europa kan voorbeeld nemen aan DSM

Luc Soete (RISE)

Innovatieve MKB’ers moeten veel meer ruimte krijgen in Europa. De regels zijn nu op allerlei fronten te streng, te gefragmenteerd, en grenzen tussen landen vormen te vaak een barrière. “Europa lijkt geobsedeerd door schrik, en dat past niet bij innovatie. Het zorgt voor een gebrek aan disruptieve innovaties”, stelt de Maastrichtse econoom Luc Soete. “Als er iets nieuws op de markt komt, moeten overheden een veel positiever houding aannemen.”

Zijn devies: problemen die mogelijk ontstaan, kun je niet op voorhand voorzien. In experimenteerzones kun je ervaring opdoen met nieuwe innovaties en leren hoe je de regelgeving het beste kunt aanpassen. De Europese Commissie is nu op twee gebieden (circulaire economie en watergebruik) daarmee gestart, in navolging van de Nederlandse green deals. “Dat is veel te weinig. Er zijn zoveel meer onderwerpen waarvoor je deze aanpak kunt gebruiken.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.