Go back

Innovatie is echt iets anders dan R&D

Marcel Wubbolts (Corbion)

“Radicale innovatie doet een bedrijf nooit alleen. Daar zitten altijd andere partijen bij: een klant, een leverancier of een academisch instituut. Wat er voor radicale innovatie nodig is, heb je meestal niet allemaal in eigen huis. Radicale innovatie is daarom bijna altijd open innovatie. Startups spelen hierin een belangrijke rol.”

Dat zegt Marcel Wubbolts, Chief Technology Officer van Corbion, dat ingrediënten voor de voedings- en biochemische industrie produceert uit hernieuwbare grondstoffen. “Vergeten wordt wel eens, dat innovatie niet alleen plaatsvindt bij kleine bedrijven, maar ook bij grote bedrijven, en dat radicale innovatie het best verloopt wanneer kleine en grote bedrijven samenwerken.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.