Go back

Overheidsinvesteringen in R&D hebben wél effect

Luc Soete (Universiteit Maastricht)

Als de overheid of het bedrijfsleven in de omringende landen meer in R&D gaan investeren en hier gebeurt dat niet, dan is dat nadelig voor de economische groei in Nederland, voorspelt een nieuw economisch model van Maastrichtse economen. Het nieuwe model laat ook zien dat overheidsinvesteringen in onderzoek lonen. “Dat kan echter veranderen als uitvoeren van R&D in het buitenland steeds aantrekkelijker wordt voor bedrijven”, stelt de Maastrichtse hoogleraar economie Luc Soete.

Stimuleert de overheid bedrijven om meer aan R&D te gaan doen door extra te investeren in publiek en privaat onderzoek? Ja, zegt Soete, als je tenminste kijkt naar de totale overheidsinvesteringen in onderzoek en innovatie vanaf begin jaren zestig van de vorige eeuw. “Als de Nederlandse overheid 1 euro extra aan wetenschap uitgeeft, dan legt het bedrijfsleven daar zo’n 10 cent bij. Ook het effect van die extra investering op de economische groei is positief, maar moeilijker in een hard cijfer uit te drukken”, stelt Soete op basis van berekeningen met het nieuwe model dat hij ontwikkelde met Bart Verspagen en Thomas Ziesemer. De uitkomsten ervan gaan in tegen eerdere bevindingen van het CPB, dat zo’n twee jaar geleden concludeerde dat extra overheidsinvesteringen in onderzoek geen aantoonbaar positief effect hebben op de economische groei.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.