Go back

NWO moet de leiding nemen richting Brussel na het mogelijk afblazen van fusietraject

Eppo Bruins (CU)

“Iedereen in het wetenschapsveld stond achter de voorgenomen fusie van ZonMw en NWO. Daarom is het zuur, dat de ministers van VWS en OCW die onlangs zonder valide reden hebben geblokkeerd”, zegt Eppo Bruins, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie.

Na onduidelijke antwoorden op zijn Kamervragen over het afblazen van de fusie broedt Bruins op vervolgstappen. Als het aan hem ligt gaat de fusie alsnog door. Hij vindt het moeilijk te verteren dat ZonMw na de grootscheepse reorganisatie van NWO toch los blijft hangen. “Dat is nooit de bedoeling geweest en het was ook niet de afspraak. Ik vind het echt een gemiste kans.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.