Go back

Lea was zonder Europa niet op gang gekomen

Maja Rudinac (Robot Care Systems)

Innovatie stimuleren in de rol van klant. Dat moeten overheden veel vaker doen, zegt Maja Rudinac van Robot Care Systems. “Het heeft ons bij de ontwikkeling van onze robotrollator Lea enorm geholpen.” Vijf samenwerkende Europese overheden leverden met steun van de EU niet alleen geld voor de eerste prototypes, maar ook advies, testlocaties en harde deadlines. “Zonder dat traject had ons bedrijf niet bestaan.”

Rudinac was vijf jaar geleden nog leider van een onderzoeksgroep op gebied van zorgrobots aan de TU Delft. Nu is ze ceo van het 25 werknemers tellende Haagse bedrijf Robot Care Systems, dat naam maakt met de robotrollator. Deze is ontworpen om ouderen en mensen met mobiliteitsproblemen te ondersteunen bij hun dagelijkse activiteiten en hen mobieler te maken. De robotrollator biedt namelijk meer stabiliteit dan een gewone rollator, waardoor ook fysio-oefeningen en een vrolijk dansje met de rollator mogelijk worden. De functies variëren van houdingscorrectie tot meldingen om de mensen te herinneren aan het innemen van medicijnen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.